TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ İLANI VE LİSTELER

Şubat 27, 2018

Yalova Kadıköy Belediyesi tarafından; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvurular, oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından başvuruları kabul edilmeyip sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait liste ve kabul edilmeme gerekçeleri aşağıda yayınlanmıştır.

Bu ilan tebliğ yerine geçer.

Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruları kabul edilmeyip sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İlgililere ilanen tebliğ olunur.

TOP