05.10.2022 - 117 - PARSELASYON PLANI HİSSE ÇÖZÜMÜ VE ADA DAĞITIM TAHSİS CETVELLERİNİN ASKIYA ÇIKARTILMASI VE İLANI

 

 

DAĞITIM CETVELİ

PARSELASYON PLANI