TAŞERON İŞÇİ KADRO BAŞVURUSU SINAV SONUÇLARI

15 Mart 2018 saat 10:00'da Kadıköy Belediyesi Meclis Salonu ve Belediye Garajında Sözlü ve Uygulamalı Sınav yapılmıştır.

24.12.2018 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK ile 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğin 39. maddesi gereğince sınav sonucu (Başarılı-Başarısız durumu) ilan edilmiştir.