03.03.2021 - İmar Plan Notları Değişikliği

 

 

1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

G22D15B4A

G22D15B4B