29.06.2021 - 79 Nolu Encümen Kararı - Parselasyon Planı Hisse Çözümü ve Ada Dağıtım Tahsis Cetvellerinin Askıya Çıkış ve İlanı

 

Parselasyon Planı Hisse Çözümü ve Ada Dağıtım Tahsis Cetvelleri