22.09.2021 - 567 ADA 1 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

ASKI VE İLAN TUTANAĞI

İMAR PLANI

PLAN RAPORU