01.11.2022 Tarih ve 2022-6 Sayılı İmar Komisyon Raporunun Karara Bağlanması

 

 

 

PLAN NOTLARI